W dniu 10 maja 2023 rozpoczął się nabór wniosków na dotacje w zakresie wzornictwa w ramach programu Polska Wschodnia 2021-2027. Pula na dotacje wynosi 100 mln PLN, a wnioski będzie można składać do 29 sierpnia 2023 r.
PODSTAWOWE PARAMETRY:
1. DLA KOGO?
O dotację starać się mogą firmy z sektora MSP (do 250 zatrudnionych) z Polski Wschodniej (Podkarpackie, Lubelskie, Świętokrzyskie, Podlaskie i Warmińsko-Mazurskie). Ze względu na specyfikę projektu preferowane są firmy produkcyjne, w mniejszym stopniu usługowe
2. NA CO?
A. Zakup parku maszynowego koniecznego do wdrożenia nowych produktów (zarówno sprzęt nowy, jak i używany)
B. Zakup oprogramowania
C. Zakup usług doradczych w zakresie wzornictwa nowych produktów
D. Zakup usług doradczych w zakresie marketingu i brandingu
3. PO CO?
Celem jest wsparcie firm w zakresie wzornictwa w celu lepszego dostosowania ich oferty do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności ich produktów i usług, co w efekcie przyczyni się do poprawienia pozycji rynkowej tych przedsiębiorców.
4. ILE?
A. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 200 tys. PLN
B. Dofinansowanie dla firm małych: 70%
C. Dofinansowanie dla firm średnich: 60%
D. Maksymalna kwota dofinansowania: 3 mln PLN (żeby otrzymać maksymalną kwotę dotacji firma mała musi zainwestować +/- 4,2 mln PLN, a firma średnia 5 mln PLN)
5. INNOWACJA?
W projekcie istotne jest, aby dzięki wzornictwu wzrosła konkurencyjność firmy (wymagana jest jedynie innowacja w skali firmy)
6. CO PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU?
Konieczne jest przeprowadzenie audytu (realizowanego przez firmę zajmującą się wzornictwem przemysłowym) w zakresie analizy możliwości podniesienia konkurencyjności firmy dzięki wzornictwu
przemysłowemu. Wynikiem takiego audytu jest tzw. strategia wzornicza. Koszt opracowania strategii wzorniczej to koszt na poziomie 20-30 tys. PLN. Jest to koszt, który na własne ryzyko ponosi
Wnioskodawca – jeśli projekt nie uzyska dofinansowania to 100% tego kosztu obciąży firmę.
W przypadku uzyskania dofinansowania koszt ten będzie dofinansowany (dofinansowanie 85% w ramach pomocy de minimis)
Zobacz również:
Kryteria oceny dotacji na ROBOTYZACJĘ I AUTOMATYZACJĘ w ramach Polski Wschodniej
Jak wybrać odpowiednią firmę konsultingową?
Niniejsza informacja została opublikowana, ponieważ w ostatnim tygodniu kilkunastu firmom...
Harmonogram naborów na 2023 rok w ramach programu FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki).
Stało się to, na co czekały firmy z całej Polski - ogłoszono harmonogram naborów na 2023...
Opublikowano harmonogram naborów w ramach programu Programu Fundusze Europejskiej dla Polski Wschodniej 2021-2027.
Pierwsze konkursy ogłoszone zostaną w maju 2023
Nabór w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
W ostatnim naborze w ramach poddziałania 1.3.1 POPW złożono 83 wnioski, w ramach których...

Napisz wiadomość

Napisz wiadomość - otrzymasz rzetelną informację zwrotną dotyczącą szans dotacyjnych na planowaną inwestycję.
WYŚLIJ
Wymagane pola nie zostały wypełnione.
Wiadomość została wysłana!
Zamknij
Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych w celu usprawnienia działania serwisu.
Zaakceptuj Zaakceptuj