Już w I kwartale uruchomione zostaną pierwsze dotacje na wdrożenie innowacji (czy to kredyt technologiczny czy to tzw. Ścieżka SMART w ramach FENG). Poniżej parę słów odnoszących się do kosztów ponoszonych na opracowanie dokumentacji wdrożeniowej:


1.Promesa potwierdzająca finansowanie zewnętrzne

Koszt takiej promesy wynosi od 2 do 22 tysięcy PLN (w zależności od wartości inwestycji). Uśredniając koszt wydania promesy to około 8 tys. PLN

Pamiętać należy, iż niezależnie od kondycji finansowej firmy BGK przy ubieganiu się o dotację w ramach kredytu technologicznego wymaga promesy bankowej jako dokumentu obligatoryjnego - niezależnie od kondycji finansowej danej firmy.

Natomiast w przypadku projektów wdrażanych przez PARP promesa nie jest obligatoryjna - jeśli firma jest bardzo dobrej kondycji finansowej to może finansować projekt ze środków własnych

2. Zgłoszenie patentowe innowacyjnego produktu czy technologii

Koszt zgłoszenia patentowego przez rzecznika wynosi od 5 do 10 tys. PLN -m w zależności od poziomu złożoności oraz cennika rzecznika patentowego. Przyjąć należy, iż średnia kwota to około 7 tys. PLN. Oczywiście nie zawsze zgłoszenie jest konieczne i potrzebne - ale trudno sobie wyobrazić wniosek o dofinansowanie na wdrożenie do sprzedaży innowacyjnej maszyny przemysłowej bez zgłoszenia patentowego.

3. Opinia o innowacyjności

Jej koszt waha się od 5 do 10 tys. PLN - zależy od cennika danej uczelni czy organizacji technicznej. Szkoły są różne - nie wszystkie firmy konsultingowe wspomagają sie takimi opiniami. Carpathia Consulting Group opinię o innowacyjności załącza jedynie do wniosków regionalnych - do projektów składanych do PARP czy BGK nie załączamy opinii o innowacyjności.

Średnia cena opinii - około 6 tys. PLN

4. Przeprowadzenie prac B+R

To już jest temat rzeka - bo można te prace robić samodzielnie, można je zlecić, mogą być realne, a mogą być również pozorowane (co dosyć często się spotyka).

Natomiast trudno te prace zrobić w cenie poniżej 10 tys. PLN - bo nawet gdy za prace B+R odpowiada pracownik własny na etacie czy nawet właściciel firmy to koszt tych prac jest wysoki - bo to jest ogrom pracy do wdrożenia

Maksymalnej kwoty nie ma - nawet w chwili obecnej pracujemy nad projektem, gdzie koszt prac B+R ponoszony ze środków własnych Klienta to ponad 200 tys. PLN - natomiast są to realne prace badawcze, które mają na celu nie tyle pozyskanie dotacji UE, a realne wdrożenie nowej technologii która będzie istotnie tańsza w produkcji - wdrażana ona będzie w firmie niezależnie od dotacji UE.

Średni koszt prac B+R to lekko licząc 15 tys. PLN.

5. Zaliczka (wynagrodzenie z góry) dla firmy konsultingowej przygotowującej wniosek

Tu praktyka jest bardzo różna - są nieliczne firmy (w tym CARPATHIA CONSULTING GROUP), które nie biorą żadnych pieniędzy z góry. Natomiast większość zdecydowana bierze zaliczki itp. - od 2 do nawet 20-stu tys. PLN. Od czego ta kwota jest zależna - od polityki danej firmy i jej pozycji na rynku. Czy lepsza jest firma, która bierze 20 tys. zaliczki czy taka która bierze 0 PLN zaliczki - to już każdorazowo musi ocenić dana firma - natomiast obiektywnie większa determinacja będzie u firmy nie pobierającej opłat z góry

Przyjmijmy, że średnia zaliczka dla firmy konsultingowej to 5 tys. PLN


PODSUMOWUJĄC: KOSZT OPRACOWANIA DOKUMENTACJI NA WDROŻENIE INNOWACJI TO OKOŁO 41 TYS. PLN. PEWNIE MOŻNA Z TEJ KWOTY ZEJŚĆ W DÓŁ - ALE TRUDNO SIĘ BĘDZIE ZMIEŚCIĆ PONIŻEJ 15-20 TYS.


A JAKIE Z TEGO SĄ WNIOSKI?

  1. NIE JEST ZASADNE STARTOWAĆ Z WNIOSKIEM NA MAŁE KWOTY - BO CZY DOTACJA NA 1 MLN CZY NA 10 MLN TO KOSZTY STAŁE SĄ PODOBNE
  2. SKŁADANIE SŁABEGO I NACIĄGANEGO PROJEKTU JEST BEZ SENSU - BO SZANSE NIEWIELKIE, A KOSZTY NIEMAŁEKluczową rolę odgrywa tutaj właśnie firma konsultingowa - dlatego istotne jest, aby wybrać firmę rozsądną i wybraną w oparciu o polecenia, gdzie zaprzyjaźnione firmy dotację z pomocą wybranej firmy już otrzymały. A gdy zaprzyjaźnione firmy nie otrzymały dotacji - wystarczy wejść na daną listę rankingową i zadzwonić do firmy z pytaniem kto pisał wniosek i czy tą firmę polecają - to też sensowna metoda.

Niestety im wyższa zaliczka dla firmy konsultingowej tym wyższe ryzyko, że firma konsultingowa myśli przede wszystkim o własnym interesie, a nie Klienta. Niestety sytuacje, gdzie firma konsultingowa składa wniosek z minimalną szansą na sukces jest dosyć powszechna. Natomiast decyzja ta już jest w gestii firmy będącej Klientem - nikt mu nie broni aby się zapoznać z kryteriami oceny i samemu ocenić jakie ma szanse - materiały są dostępne dla każdego w Internecie.

Zobacz również:
Jak wybrać odpowiednią firmę konsultingową?
Niniejsza informacja została opublikowana, ponieważ w ostatnim tygodniu kilkunastu firmom...
Ogłoszono nabór wniosków na ROBOTYZACJĘ w ramach Polski Wschodniej
KREDYT EKOLOGICZNY - OGŁOSZONO NABÓR
Ogłoszono nabór projektów dla podkarpackich firm w ramach działania "Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji"
Dotacje do udziału w targach - składanie do 30.11.2023

Napisz wiadomość

Napisz wiadomość - otrzymasz rzetelną informację zwrotną dotyczącą szans dotacyjnych na planowaną inwestycję.
WYŚLIJ
Wymagane pola nie zostały wypełnione.
Wiadomość została wysłana!
Zamknij
Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych w celu usprawnienia działania serwisu.
Zaakceptuj Zaakceptuj