W dobie rosnących cen energii inwestycje w OZE są jednym z najbardziej pożądanych kierunków inwestycji. Analogiczna sytuacja dotyczy dotacji ukierunkowanych na wspieranie wykorzystania OZE w działalności firm. Podkreślić należy, iż poszczególne Instytucje Wdrażające programy wspierające inwestycje w OZE oczekują konkretnych efektów środowiskowych – gdyż to jest podstawowym rezultatem projektu.

Zmniejszenie kosztów funkcjonowania firm i podwyższenie ich konkurencyjności jest w pewien sposób wartością dodaną.

Zatem kluczowe jest przygotowanie wniosku, który wykaże korzyści dla środowiska, a nie tylko dla firmy Wnioskodawcy.

 

Wsparcie dotacyjne na OZE dostępne jest w ramach następujących programów dotacyjnych:

 

Kredyt ekologiczny w ramach FENG

Podstawowym efektem projektów realizowanych w ramach kredytu ekologicznego winno być zmniejszenie energochłonności w ramach procesów produkcyjnych. Oczekiwany poziom zmniejszenia energochłonności to co najmniej 30%. Dotacja pozwoli na sfinansowanie zakupu energooszczędnych maszyn i urządzeń, termomodernizacji budynków czy wymiany instalacji przemysłowych, jak również zakup i wdrożenie instalacji OZE.

Wsparcie będzie realizowane w formie dotacji – dotacja zostanie wypłacona poprzez umorzenie kapitału w ramach udzielonego kredytu ekologicznego. Kredyt ekologiczny będzie udzielany przez banki, więc tylko firmy ze zdolnością kredytową mogą się ubiegać o wsparcie.
Czytaj więcej ➡

 

Dotacje na OZE dla Podkarpacia

Dotacje na OZE dla firm z Podkarpacia będą dostępne w ramach programu regionalnego dla województwa Podkarpackiego na lata 2021-2027. Wdrażanie programu jest zaplanowane w II połowie 2023 i dopiero wówczas dostępne będą szczegółowe informacje nt. tychże projektów.

 

Dotacje na OZE dla Małopolski

Dotacje na OZE dla firm z Małopolski będą dostępne w ramach programu regionalnego dla województwa Małopolskiego na lata 2021-2027. Wdrażanie programu jest zaplanowane w II połowie 2023 i dopiero wówczas dostępne będą szczegółowe informacje nt. tychże projektów.

 

Dotacje na OZE dla Świętokrzyskiego

Dotacje na OZE dla świętokrzyskich firm będą dostępne w ramach programu regionalnego dla województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2027. Wdrażanie programu jest zaplanowane w II połowie 2023 i dopiero wówczas dostępne będą szczegółowe informacje nt. tychże projektów.

 

Dotacje na innowacje dla Lubelszczyzny

Dotacje na OZE dla firm z Lubelszczyzny będą dostępne w ramach programu regionalnego dla województwa Lubelskiego na lata 2021-2027. Wdrażanie programu jest zaplanowane w II połowie 2023 i dopiero wówczas dostępne będą szczegółowe informacje nt. tychże projektów.Istota tworzenia ekologicznej firmy. Zrównoważony rozwój. Odpowiedzialność ekologiczna.

Od lat na świecie mówi się o potrzebie zrównoważonego rozwoju, temat ten dotyczy przede wszystkim właścicieli firm, którzy mogą wywierać największy wpływ na lokalne społeczności. Firmy, które kreują wizerunek przyjaznych środowisku zyskują więcej w dłuższej perspektywie niż te organizacje, które kładą większy nacisk na skuteczny marketing ale zupełnie nie związany z ekologią. Tworząc ekologiczną firmę, przedsiębiorcy mogą zyskać nie tylko na pozytywnym wizerunku firmy, ale także będą mogli liczyć na lepsze warunki współpracy z innymi kontrahentami lub też będą lepiej przygotowani na przyszłe trendy rynkowe, które w nieunikniony sposób będą powiązane z ekologicznymi rozwiązaniami. Warto zatem korzystać z programów unijnych oraz krajowych wspierających rozwój ekologiczny w przedsiębiorstwach.

Wszystkie działania proekologiczne w przedsiębiorstwie wiążą się nie tylko z dobrym wizerunkiem, ochroną planety ale też z zyskami przekładający się na rentowność działalności. Przeprowadzając audyt energetyczny w przedsiębiorstwie można uzyskać wszystkie informacje na temat nieefektywnych procesów zachodzących w organizacji. Wskazane obszary można poddać wnikliwej analizie i następnie opracować rozwiązania, które zapoczątkują stałe działania związane z redukcją energii. Niniejsze działania z powodzeniem mogą wpływać nie tylko na rentowność firmy, ale również mogą tworzyć skuteczne podwaliny dla dalszego rozwoju opartego na nowych technologiach, które będą oparte tylko na innowacjach i ekologii. Fundamentalnym wskaźnikiem dobrych praktyk w organizacji powinna być zasada 3 R (tj. z ang. reduce, reuse, recycle) mówiąca o możliwym zmniejszeniu zużywania danych zasobów, następnie poddawania ich recyklingowi oraz finalnie ponownym wykorzystaniu w obiegu jeżeli jest to możliwe. Szeroki zakres praktyk w ramach proekologicznych działań oferuje koncepcja GOZ, czyli gospodarka obiegu zamkniętego.

Niniejsza koncepcja stanowi nowy model biznesowy uznany przez wszystkie dokumenty strategiczne na poziomie Unii Europejskiej. Celem nadrzędnym tej koncepcji jest taki sposób zarządzania gospodarką, aby wszystkie podejmowane inicjatywy związane z nowymi osiągnięciami w dziedzinie nauki i techniki wpisywały się jednocześnie w założenia związane z redukcją zużycia energii oraz emisją gazów cieplarnianych. Podsumowując, nie można rozwijać organizacji oraz osiągać ponadprzeciętne wyniki nie stosując jednocześnie działań zwiększających efektywność energetyczną, zasada ta powinna mieć szczególnie znaczenie w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Napisz wiadomość

Napisz wiadomość - otrzymasz rzetelną informację zwrotną dotyczącą szans dotacyjnych na planowaną inwestycję.
WYŚLIJ
Wymagane pola nie zostały wypełnione.
Wiadomość została wysłana!
Zamknij
Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych w celu usprawnienia działania serwisu.
Zaakceptuj Zaakceptuj