Dotacje na wzornictwo przemysłowe umożliwiają zarówno zakup usług związanych z projektowaniem produktu, usługi czy marki, jak również na zakup sprzętu czy oprogramowania niezbędnego do wdrożenia nowych produktów czy usług.

W okresie programowania 2021-2027 dostępnych będzie szereg dotacji ukierunkowanych na podwyższenie konkurencyjności firm poprzez wzornictwo przemysłowe.

W dotacjach na design istotne jest, iż nie wymagają one wdrażania innowacji technologicznych o niespotykanej skali – wymagana jest jedynie innowacja na poziomie firmy. Stąd jest to dotacja preferowana dla branż, które z racji swojej specyfiki nie wdrażają wyników prac B+R (np. Meblarstwo).

W okresie programowania 2014-2020 CCG pozyskało ponad 100 dotacji na wzornictwo, na łączną kwotę dofinansowania ponad 200 mln PLN – zatem w tym obszarze w sposób bezdyskusyjny jesteśmy najbardziej doświadczona firmą w Polsce.

Wsparcie dotacyjne na wdrożenie wzornictwa przemysłowego dostępne jest w ramach następujących programów dotacyjnych:


Dotacje na wzornictwo przemysłowe w ramach POLSKA WSCHODNIA (FEPW - Fundusze Europejskie Polska Wschodnia)

Wsparcie skierowane jest do firm z sektora MSP czyli zatrudniających do 250 pracowników. Ze względu na specyfikę (wzornictwo) ze wsparcia mogą skorzystać firmy PRODUKCYJNE oraz firmy USŁUGOWE. Z dotacji na wzornictwo wykluczone są firmy, które chcą wsparcie przeznaczyć na rozwój stricte działalności handlowej.

Ponieważ dotacja na design jest dostępna w ramach środków FEPW – więc tylko firmy z Polski Wschodniej (podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz część województwa mazowieckiego) mogą się starać o dofinansowanie

Wysokość i poziom dofinansowania na wzornictwo przemysłowe

  • Maksymalna kwota dotacji wyniesie 3 mln PLN.

  • Poziom dofinansowania na design dla firm mikro i małych 70%

  • Poziom dofinansowania na design dla firm średnich 60%

Czytaj więcej ➡

 

Dotacje na wzornictwo przemysłowe w ramach FENG

W ramach FENG wsparciu podlega będą usługi związane z projektowaniem , a także zakupem niezbędnych narzędzi związanych z wdrożeniem do oferty nowych produktów czy usług.

Wsparcie kierowane będzie do sektora MSP z całej Polski, z wyłączeniem 5 województw w ramach Polski Wschodniej.

Podobnie jak w perspektywie finansowanej 2014-2020 wsparcie w zakresie wzornictwa realizowane będzie z opóźnieniem, stąd rozpoczęcie naborów planowane jest dopiero w 2024 roku.


Znaczenie designu w rozwoju firmy i rola strategii wzorniczej w podnoszeniu konkurencyjności

Sukces przedsiębiorstwa jest zależny od wielu czynników, bez wątpienia należy do nich umiejętnie przeprowadzona analiza rynku, gdzie następstwem jest oferta produktowa trafiająca w potrzeby konsumenta. Działające na poziomie globalnym przedsiębiorstwa najczęściej współpracują z tzw. designerami w obszarach związanych z tworzeniem oferty produktowej. Wskazane jest, aby projektanci wzornictwa (designerzy) mogli uczestniczyć w procesie powstawania nowego produktu od podstaw, a więc od etapu powstawania wizji w przedsiębiorstwie, gdzie przeprowadzane są analizy konkurencji, trendów czy też grupy docelowej otoczenia w którym działa organizacja. Głównym efektem końcowym współpracy z projektantem wzornictwa przemysłowego powinno być dostarczenie eko-innowacyjności oraz funkcjonalności do tworzonego produktu. Warto podkreślić, że w tworzeniu konkurencyjnego produktu nie tyle istotny jest jego wygląd, często mylnie utożsamiany z pojęciem designu, a to jakie funkcje spełnia (np. czy jest użyteczny, ergonomiczny, odpowiada na potrzeby konsumenta). Znany z marki Apple, Steve Jobs powiedział, że: ,,Design to nie wygląd. Design to sposób, w jaki coś działa’’, co jest trafnym wyjaśnieniem czym jest obecnie design utożsamiany m.in. z pojęciem wzornictwa przemysłowego. Wzornictwo przemysłowe określić można jako dziedzinę zajmującą się twórczym procesem tworzenia produktu gdzie projektant (designer) przy współpracy z innymi ekspertami (np. technolodzy, konstruktorzy, materiałoznawcy) tworzą produkt końcowy spełniający wytyczne biznesowe, techniczne oraz naukowe. Dobrze zastosowane wzornictwo przemysłowe w przedsiębiorstwie możemy rozpoznać w wysokiej wartości konkurencyjnej oferowanego produktu. Motorem napędowym dobrze dopracowanego produktu, nie powinna być cena, a stopień rozwiązania problemu oczekiwań co do jakości życia konsumenta. Stwierdzenie te, wyjaśnia dlaczego najwięksi gracze rynkowi tworzą tak różnorodne pod kątem funkcjonalności produkty dla sektora konsumenckiego. Najbardziej istotne działania stosowane podczas kreowania produktu w ramach wzornictwa przemysłowego można podsumować jako dbałość o takie parametry jak: jakość, cena, zastosowane sposoby produkcji uwzględniające innowacje i ekoprojektowanie, użyteczność, czy też finalny wygląd.

Kwestią o której warto wspomnieć w kontekście wzornictwa przemysłowego są innowacje oraz modny ostatnio trend związany z tzw. ekoprojektowaniem.

Przez innowacje powinniśmy rozumieć takie tworzenie produktu czy usługi, gdzie następuje w stopniu znacznym lub całkowitym zmiana cech takich jak sposób produkcji, rodzaj marketingu, model biznesowy czy poszanowanie środowiska. Ekoprojektowanie skupia się także na interdyscyplinarnym podejściu do tworzenia produktu, uwzględnia jednak cały cykl życia produktu pod kątem możliwości zastosowania ekologicznych rozwiązań.

W procesie ekoprojektowania zazwyczaj uczestniczą specjaliści z różnych dziedzin współpracując ze sobą celem opracowania produktów o charakterze ekologicznym, zgodnych z:

  • zasadami recyklingu;

  • zasadami gospodarowania odpadami;

  • zaleceniami materiałoznawców, towaroznawców, technologów czy też np. marketingowców.


Ekoprojektowanie nie powinno odbywać się kosztem bezpieczeństwa, czy też utraty funkcjonalności produktu, założeniem jest więc takie projektowanie, które będzie uwzględniało realnie najlepsze cechy ekologiczności, a także inne pożądane cechy produktu określone na drodze bardziej tradycyjnego projektowania. Warto wspomnieć, że ekoprojektowanie o ile jest znane na rynku globalnym, w Polsce zyskuje stosunkowo od niedawna na popularności. Globalne przedsiębiorstwa zazwyczaj posiadają zespoły zajmujące się docelowo ekoprojektowaniem, ma to na celu wspieranie nowoczesnego trendu, który ma sprzyjać rozwojowi biznesu jakim jest GOZ (gospodarka o obiegu zamkniętym, inaczej cyrkularna). Obecnie fundusze Unii Europejskiej zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym mocno wspierają działania oparte na ekoinnowacyjności, co łączy się także z dziedziną wzornictwa przemysłowego. Praktyczne przykłady ekoinnowacyjnych działań można dostrzec niemal w każdej branży. Najczęściej zauważalnym przykładem w sektorze produkcyjnym mogą być ekologiczne opakowania produktów, którymi głośno szczycą się znane marki w tworzonych przez siebie contencie marketingowym.

Niekorzystnym zjawiskiem zachodzącym w firmach produkcyjnych jest zbyt późne zaproszenie do współpracy designera/ projektanta wzornictwa przemysłowego, który mógłby znacznie poprawić funkcjonalność czy też innowacyjność niedopracowanego produktu. Projektanci wzornictwa przemysłowego uczestnicząc jedynie w końcowym etapie tworzenia produktu otrzymują zlecenie zaprojektowania np. samej obudowy produktu, co nie daje żadnej przestrzeni na tworzenie wartości dodanej w pozostałych aspektach produktu.

 

Napisz wiadomość

Napisz wiadomość - otrzymasz rzetelną informację zwrotną dotyczącą szans dotacyjnych na planowaną inwestycję.
WYŚLIJ
Wymagane pola nie zostały wypełnione.
Wiadomość została wysłana!
Zamknij
Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych w celu usprawnienia działania serwisu.
Zaakceptuj Zaakceptuj