Skuteczność Carpathia Consulting Group w zakresie projektów inwestycyjnych w latach 2016-2022 wyniosła 82%. Oznacza to, że na 200 opracowanych i złożonych projektów dofinansowanie (projekt znajdujący się na liście rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania) dofinansowanie uzyskało 165 projektów.

W odniesieniu do tego wskaźnika skuteczności pamiętać należy, iż CCG nie opracowuje wniosków do Urzędów Pracy czy LGD czy innych bardzo prostych wniosków, gdzie łatwo sobie podwyższyć parametry skuteczności.

Oczywiście to jest tak, że w jednym naborze mamy 95% skuteczności, a w innym 50%. Natomiast sumarycznie jest to 82%.

Co jest dosyć istotne Carpathia Consulting Group to 10-cio osobowy zespół – jest to w Naszej ocenie optymalna wielkość zespołu. Bo pozwala na przygotowanie większej ilości projektów, a z drugiej strony jest to zespół na tyle nieduży, iż pozwala na pracę jakościową. Podkreślić należy, iż każdy projekt opracowany przez Carpathia Consulting Group jest nie tylko czytany przez właściciela CCG, ale również część punktów czy zapisów jest bezpośrednio przez niego opracowywana. Świadczy to o zaangażowaniu w opracowywane projekty i o indywidualnym podejściu

 

W jaki sposób uzyskujemy 82% skuteczności:

 • Uczestniczymy w opracowywaniu koncepcji projektów – rzadko się zdarza, aby Klient przedstawił kompletny koncepcję na projekt, a CCG jedynie tą koncepcję opisało. W dużej mierze wspólnie z Klientem oraz podmiotami zewnętrznymi pracujemy przez kilka miesięcy – zazwyczaj samo złożenie wniosku jest tylko zwieńczeniem wytężonej pracy wielu osób

 • Selekcjonujemy projekty – jeśli projekt ma niewielkie szanse na dofinansowanie nie podejmujemy się pracy nad nimi

 • Właściciel Carpathia Consulting Group uczestniczy w Panelu Ekspertów (uczestniczy w 95% Paneli Ekspertów, w pozostałych 5% Paneli uczestniczą inni członkowie zespołu)

 • Skupiamy się na tych naborach, gdzie widzimy największe szanse dla Klientów. Stąd zdarzają się nabory, gdzie do Klientów CCG trafia 10-15% całej puli środków ogólnopolskich

 • Selekcjonujemy Klientów – jeśli Klient ma np. niewielką zdolność kredytową to nie opracowujemy projektu, którego wartość przewyższa zdolność kredytową Klienta

 • Dla każdego projektu i każdego Klienta indywidualnie analizujemy wytyczne i kryteria oceny – gdy już podejmiemy się pracy nad projektem to staramy się go zoptymalizować, aby uzyskać maksymalną ocenę

 • Rzetelnie pracujemy – staramy się, aby projekt był jak najwyższej jakości

 • Poza opracowaniem projektu szczegółowo go analizujemy przez pryzmat kryteriów oceny i spojrzenia Ekspertów Merytorycznych oceniających projekty

 • Przygotowujemy się do Panelu Ekspertów – przed Panelem Ekspertów opracowujemy zestawienie spodziewanych pytań, słabych stron projektu, a także przeprowadzamy spotkanie z Klientem, gdzie omawiamy strategię działania podczas Panelu Ekspertów i udzielania odpowiedzi na trudne pytania

 • Bazujemy na Naszym wieloletnim doświadczeniu – a to wartość unikalna i niekiedy stanowiąca języczek u wagi decydujący o sukcesie projektu

 

Na Naszą skuteczność wpływa również:

 • Współpraca z uczelniami – mamy szereg zrealizowanych projektów, które powstawały we współpracy z Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechniką Śląską, AGH w Krakowie czy Uniwersytetem Szczecińskim. Z pracownikami tych instytucji mamy często wieloletnie relacje, które bywają bezcenne

 • Współpraca z instytucjami finansowymi – mamy szereg doświadczeń we wsparciu w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego dla Naszych Klientów (wydanie promesy). Współpracujemy z PKO Leasing, Bank Pekao S.A., Bank ING

 • Znajomość procedur w zakresie ochrony własności intelektualnej – współpracujemy na stałe w 3 rzecznikami patentowymi z Podkarpacia

 • Współpraca z Klastrami i zrzeszeniami przedsiębiorców

Napisz wiadomość

Napisz wiadomość - otrzymasz rzetelną informację zwrotną dotyczącą szans dotacyjnych na planowaną inwestycję.
WYŚLIJ
Wymagane pola nie zostały wypełnione.
Wiadomość została wysłana!
Zamknij
Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych w celu usprawnienia działania serwisu.
Zaakceptuj Zaakceptuj