Dotacje na innowacje są podstawowym kierunkiem rozwoju firm z wykorzystaniem dotacji unijnych. Dotacje na innowacje są ukierunkowane na wspieranie projektów innowacyjnych co najmniej w skali kraju. Podkreślić należy, iż innowacja ta nie może wynikać z zakupywanych środków trwałych – innowacja musi być wynikiem prac B+R (własnych czy zleconych).

Istotne jest również wykazanie, iż innowacja posiada parametry czy cechy funkcjonalne, które są istotne z punktu widzenia rynku czy potencjalnych nabywców.

W okresie programowania 2014-2020 CCG pozyskało ponad 100 dotacji na wdrażanie innowacji, na łączną kwotę dofinansowania ponad 200 mln PLN


Wsparcie dotacyjne na wdrożenie innowacji dostępne jest w ramach następujących programów dotacyjnych:

 

Ścieżka SMART w ramach FENG

W ramach ścieżki SMART można pozyskać zarówno środki na opracowanie innowacji (prace B+R), jak i na jej wdrożenie – zakup parku maszynowego.

Poza pracami B+R i środkami na ich wdrożenie możliwe jest sfinansowanie szereg działań uzupełniających np. udział w targach, zakup fotowoltaiki, szkolenia, aparatura badawcza, zakup oprogramowania.

Co istotne ŚCIEŻKA SMART jest programem ze zdecydowanie największym budżetem – wynosi on ponad 2 mld EUR.

Ze ścieżki SMART korzystać mogą zarówno firmy z sektora MSP, jak i firmy duże.
Czytaj więcej ➡

 

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny przeznaczony jest wyłącznie dla firm z sektora MSP, jest to program ogólnopolski.

Wbrew nazwie kredyt technologiczny to dotacja – nazwa wynika z tego, iż dotacja jest wypłacana w formie umorzenia kapitału udzielonego kredytu. Bez względu na kondycję finansową firmy w ramach programu kredyt technologiczny konieczne jest zaciągnięcie kredytu, a na poziomie składania wniosku wymagane jest przedłożenie promesy kredytowej na kwotę co najmniej wnioskowanej dotacji. Stąd jest to program przeznaczony dla firm posiadających zdolność kredytową.

Co jest istotne kredyt technologiczny jest jedną z niewielu dotacji, które pozwalają na sfinansowanie kosztów budowy hali.
Czytaj więcej ➡

 

Dotacje na innowacje dla Podkarpacia

Dotacje dla firm z Podkarpacia będą dostępne w ramach programu regionalnego dla województwa Podkarpackiego na lata 2021-2027. Wdrażanie programu jest zaplanowane w II połowie 2023 i dopiero wówczas dostępne będą szczegółowe informacje nt. tychże projektów.

Dotacje na innowacje dla Małopolski

Dotacje dla firm z Małopolski będą dostępne w ramach programu regionalnego dla województwa Małopolskiego na lata 2021-2027. Wdrażanie programu jest zaplanowane w II połowie 2023 i dopiero wówczas dostępne będą szczegółowe informacje nt. tychże projektów.

 

Dotacje na innowacje dla Świętokrzyskiego

Dotacje dla świętokrzyskich firm będą dostępne w ramach programu regionalnego dla województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2027. Wdrażanie programu jest zaplanowane w II połowie 2023 i dopiero wówczas dostępne będą szczegółowe informacje nt. tychże projektów.

 

Dotacje na innowacje dla Lubelszczyzny

Dotacje dla firm z Lubelszczyzny będą dostępne w ramach programu regionalnego dla województwa Lubelskiego na lata 2021-2027. Wdrażanie programu jest zaplanowane w II połowie 2023 i dopiero wówczas dostępne będą szczegółowe informacje nt. tychże projektów.Istota wdrażania innowacji firmach

Przedsiębiorstwa w większości branż na całym świecie odnotowały znaczny wzrost technologii w każdym obszarze funkcjonowania organizacji. Bardzo łatwo można zaobserwować utrzymujący się w jeszcze większym tempie niż kilkanaście lat temu wzrost technologiczny w wyniku prowadzenia na bieżąco analizy zewnętrznego otoczenia przedsiębiorstwa. Niniejsza analiza stanowi nieodłączny element świadomej i przemyślanej strategii rozwoju każdej organizacji. Przedsiębiorstwo, które nie wdroży lub zastosuje w niewłaściwym czasie nowe rozwiązania technologiczne traci finalnie na konkurencyjności, a co za tym idzie, organizacja staje się nierentowna. Dzisiaj nie trzeba przekonywać żadnego większego gracza w branży produkcyjnej, że działania podjęte na rzecz wzrostu innowacyjności technologicznej stanowią fundament dla przyszłego bytu organizacji. Działania na rzecz innowacyjności nie powinny być wdrażane siłowo niemal w każdym procesie i procedurze, ani też kosmetycznie w myśl chęci wpisania się w modne trendy i obnoszenia się z tym w celach marketingowych. Prawidłowe podejście przedsiębiorstwa do innowacyjności powinno oznaczać świadome zrozumienie potrzeby wdrożenia zmian celem znacznego poprawienia i ulepszenia procesów zachodzących w organizacji. W niniejszym podejściu do zmian w organizacji powinno się uwzględniać wszystkie aktualne rozwiązania technologiczne, które mogą poprawić funkcjonowanie przedsiębiorstwa w obszarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Z uwagi na wymienione kluczowe obszary bardzo często łączy się i tym samym wdraża innowacje w: tworzeniu modelu biznesu; rozwiązaniach technologicznych oraz ekologicznych.

Obecnie główną siłą hamulcową we wdrażaniu nowych rozwiązań innowacyjnych, technologicznych czy też ekologicznych są relatywnie wysokie koszty inwestycji.

Przykładem złożonego wydatku dla przedsiębiorstwa produkcyjnego może być uprzednio wykonany audyt procesów produkcyjnych przez niezależnych ekspertów. Następnie w wyniku audytu następuje opracowanie planu działania i wdrożenie niezbędnych technologii, a także urządzeń, procedur, szkoleń pracowniczych i innych niezbędnych przedsięwzięć. Wiele przedsiębiorstw nie realizuje niniejszych działań ani w pełni, ani też rzetelnie z uwagi na ograniczone możliwości inwestycyjne. Przedsiębiorstwa decydują się też na zakup mniej strategicznych rozwiązań, a co za tym idzie narażają się na znacznie dłuższy okres zwrotu poniesionych kosztów.

 

Wprowadzenie:
Dotacje UE na innowacje i inwestycje stają się kluczowym elementem wspierania rozwoju przedsiębiorstw w regionie Podkarpacia. W ramach szeroko zakrojonych programów funduszy europejskich, firmy zyskują możliwość otrzymania finansowego wsparcia na projekty związane z innowacjami technologicznymi, modernizacją produkcji, rozwijaniem nowych produktów oraz wdrażaniem zrównoważonych praktyk. Ta inicjatywa stwarza atrakcyjne warunki dla przedsiębiorców, którzy dążą do wzrostu konkurencyjności, poprawy efektywności działania oraz rozwijania innowacyjnych strategii.

Dlaczego Dotacje UE na Innowacje i Inwestycje są Istotne?

W obecnej dynamicznie zmieniającej się gospodarce, przedsiębiorstwa muszą stale ewoluować, aby pozostać konkurencyjnymi. Dotacje UE na innowacje i inwestycje stanowią doskonałą okazję dla firm w Podkarpaciu, aby zdobyć wsparcie finansowe na realizację projektów, które mogą przyczynić się do przyspieszenia ich rozwoju. To inwestycja w przyszłość, umożliwiająca firmom z różnych sektorów i branż wprowadzenie zmian, które byłyby trudne do osiągnięcia z własnych środków.

Główne Korzyści dla Przedsiębiorców:

Wsparcie Finansowe: Dotacje UE stanowią znaczące źródło finansowania, które może zredukować koszty inwestycji i projektów innowacyjnych, dając firmom większą elastyczność finansową.

Innowacje Technologiczne: Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z funduszy na wdrożenie nowoczesnych technologii, co przekłada się na poprawę jakości, efektywności i konkurencyjności produkcji.

Rozwój Produktów: Dzięki dotacjom, firmy mają możliwość rozwijania nowych produktów i usług, co może otworzyć drzwi do nowych rynków i klientów.

Modernizacja Procesów: Finansowanie projektów modernizacyjnych pozwala na optymalizację procesów produkcyjnych, co może prowadzić do oszczędności czasu i zasobów.

Zrównoważony Rozwój: Dotacje zachęcają do wdrażania praktyk zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, co nie tylko korzysta przedsiębiorstwom, ale także środowisku.

Zwiększenie Konkurencyjności: Inwestycje w innowacje i rozwój pozwalają firmom podnosić swoją konkurencyjność zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Jak Skorzystać z Dotacji UE na Innowacje i Inwestycje na Podkarpaciu?

Identyfikacja Potrzeb: Przedsiębiorcy muszą zidentyfikować obszary, w których inwestycje lub innowacje byłyby najbardziej korzystne dla ich firmy.

Tworzenie Projektu: Następnie tworzony jest projekt, który jasno przedstawia cele, plan działania oraz oczekiwane rezultaty.

Aplikacja o Dotację: Firma składa aplikację o dotację, w której dokładnie opisuje projekt oraz sposób, w jaki ma przyczynić się do rozwoju.

Ocena i Przyznanie Dotacji: Wnioski są oceniane przez odpowiednie instytucje, które decydują o przyznaniu dotacji na podstawie merytorycznych kryteriów.

Realizacja Projektu: Po przyznaniu dotacji, firma przystępuje do realizacji projektu zgodnie z przyjętym planem.

Podsumowanie:

Dotacje UE na innowacje i inwestycje dla firm na Podkarpaciu to niezwykła szansa dla przedsiębiorców na rozwój, modernizację i innowacyjne przekształcenia. Dzięki wsparciu finansowemu z funduszy europejskich, firmy mogą zdobyć środki na projekty, które przyczynią się do ich konkurencyjności, efektywności i zrównoważonego wzrostu. To okazja do wdrażania nowoczesnych technologii, tworzenia nowych produktów i usług oraz dążenia do poprawy ogólnej jakości działania. Dotacje UE stanowią realną drogę do budowania przyszłości biznesowej, a region Podkarpacia staje się miejscem, w którym przedsiębiorcy mają szansę osiągnąć nowe poziomy sukcesu i rozwoju.

Napisz wiadomość

Napisz wiadomość - otrzymasz rzetelną informację zwrotną dotyczącą szans dotacyjnych na planowaną inwestycję.
WYŚLIJ
Wymagane pola nie zostały wypełnione.
Wiadomość została wysłana!
Zamknij
Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych w celu usprawnienia działania serwisu.
Zaakceptuj Zaakceptuj