Katarzyna Maryjka-Dziedzic - Młodszy specjalista ds. dotacji UE
Katarzyna Maryjka-Dziedzic
Młodszy specjalista ds. dotacji UE

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2015-2019 pełniła funkcje kierownicze w zakresie sprzedaży (sieć sklepów z wyposażeniem wnętrz). W CCG zajmuje się wnioskami sprawozdawczymi, zapytaniami ofertowymi i koordynacją pracy z Klientami

Piotr Fularz - Dyrektor Zarządzający, Specjalista ds. strategii
Piotr Fularz
Dyrektor Zarządzający, Specjalista ds. strategii

21 lat doświadczenia w zakresie dotacji UE

Mgr inż. ekonomii na (ukończone studia na Uniwersytecie Rzeszowskim w 2005 roku). Ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami UE oraz w zakresie zarządzania ludźmi (2006-2008). Ponad 20-ścia lat doświadczenia w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych oraz zarzadzania w konsultingu. Autor lub współautor ponad 400 wniosków o dofinansowanie o wartości przekraczającej ponad 1 000 000 000 PLN. Koordynator zespołów liczących łącznie do 30 specjalistów, którzy realizowały równolegle od 20 do 50-siąt projektów finansowych ze środków unijnych.

W zespole CCG odpowiada za:

  • Koordynację zespołu
  • Opracowywanie kluczowych aspektów wniosków o dofinansowanie - w obszarze innowacji i modelu biznesowego
  • Koordynację procesu zarządzania i rozliczania realizowanych projektów
  • Komunikację z Klientami w kwestiach strategicznych
Anna Filip-Jęczmionka - Menedżer działu pozyskiwania środków, Starszy specjalista ds. pozyskiwania i rozliczania dotacji
Anna Filip-Jęczmionka
Menedżer działu pozyskiwania środków, Starszy specjalista ds. pozyskiwania i rozliczania dotacji

12 lat doświadczenia w zakresie dotacji UE

Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Europeistyka oraz Zarządzanie. Autorka kilkudziesięciu wniosków o dofinansowanie o wartości przekraczającej 120 mln. Specjalizująca się głównie w konstruowaniu oraz rozliczaniu wniosków z programów tj. Wdrażaniem innowacji przez MŚP, Wzornictwo, Kredyt technologiczny oraz Regionalnego programu operacyjnego. W zespole CCG odpowiada za nadzór nad sporządzanymi wnioskami o dofinansowanie oraz opracowanie, nadzór i rozliczenie wniosków o dofinasowanie w ujęciu całościowym.

Barbara Wilk - Menedżer działu wdrażania projektów, Starszy specjalista ds. pozyskiwania i rozliczania dotacji
Barbara Wilk
Menedżer działu wdrażania projektów, Starszy specjalista ds. pozyskiwania i rozliczania dotacji

W 2010 rok ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika, w 2013 rok ukończone studia magisterskie Kierunek: Administracja, Specjalność: Administracja publiczna.

W zakresie projektów UE od 2008 roku. W ciągu 15 lat pracy zawodowej bezpośrednio wdrażała ponad 100 projektów, m.in.:

  • projekty targowe (RPO, POIR, POPW) - 20 projektów
  • projekty B+R (POIR) - 2 projekty
  • PROW - 20 projektów
  • projekty inwestycyjne (RPO Podkarpackie) - 20 projektów
  • kredyt technologiczny (BGK) - 6 projektów
  • projekty inwestycyjne na wzornictwo i innowacje (PARP) - 40 projektów
Małgorzata Partyka - Starszy specjalista ds. pozyskiwania i rozliczania dotacji
Małgorzata Partyka
Starszy specjalista ds. pozyskiwania i rozliczania dotacji

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pracowała dla jednostek samorządu terytorialnego, biorąc udział w opracowywaniu m.in. strategii rozwoju, planów odnowy czy programów rewitalizacji. Z funduszami unijnymi związana od 2010 roku. Wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu projektów zaowocowało opracowaniem blisko 100 dokumentacji aplikacyjnych. Przygotowuje dokumentacje aplikacyjne dla projektów różnego rodzaju, w szczególności o charakterze inwestycyjnym. Jej atutem jest doświadczenie w różnych programach i działaniach unijnych (regionalnych RPO czy krajowych np. POPW, PROW). Na co dzień do jej zadań należy w szczególności przygotowywanie dokumentacji projektowej oraz wspieranie Klientów we wszystkich etapach przygotowania, oceny wniosków, realizacji umowy o dofinansowanie oraz końcowej ewaluacji.

Agnieszka Pazdan - Starszy specjalista ds. rozliczania dotacji
Agnieszka Pazdan
Starszy specjalista ds. rozliczania dotacji

Od kilkunastu lat zdobywa doświadczenie w zakresie usług konsultingowych, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, ukończyła specjalność socjologia samorządowa. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Posiada 18-letnie doświadczenie w opracowywaniu wniosków finansowych z funduszy europejskich i ich rozliczania. Z Carpathia Consulting Group związana od 2015 roku. Dzięki pracy na stanowisku specjalisty ds. rozliczania dotacji w pełni wykorzystuje możliwość rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy jakie daje jej firma. Odpowiedzialna za obsługę podmiotów gospodarczych rozliczających się z dotacji na realizację projektów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, typu start-up, doradczo- szkoleniowych, promocyjnych i eksportowych. Zajmuje się rozliczaniem inwestycji realizowanych w ramach RPO Województwa Podkarpackiego, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP oraz Działanie 1.4 Wzór na konkurencję. Doradca i trener szkoleń z zakresu biznes planów, działalności gospodarczych. Pozytywnie nastawiona do pracy, rzetelna i gotowa do podejmowania nowych wyzwań.

Napisz wiadomość

Napisz wiadomość - otrzymasz rzetelną informację zwrotną dotyczącą szans dotacyjnych na planowaną inwestycję.
WYŚLIJ
Wymagane pola nie zostały wypełnione.
Wiadomość została wysłana!
Zamknij
Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych w celu usprawnienia działania serwisu.
Zaakceptuj Zaakceptuj