CARPATHIA CONSULTING GROUP istnieje od 2009 roku. Natomiast doświadczenia w pozyskiwaniu środków właściciela firmy Piotra Fularza (i sporej części zespołu CCG) sięgają jeszcze 2003 roku. CARPATHIA CONSULTING GROUP specjalizuje się WYŁĄCZNIE w pozyskiwaniu dotacji UE dla sektora MSP na przedsięwzięcia inwestycyjne. Nie skupiamy się na żadnych innych usługach – stricte zajmujemy się pozyskiwaniem dotacji na projekty inwestycyjne dla MSP. Dla stałych Klientów w zakresie uzupełnienia oferty podejmujemy projekty związane ze wsparciem działalności eksportowej.

 

Zaplecze CCG:

 • Biuro Rzeszów: 110 m2

 • Biuro Kraków: 20 m2

 • 10-cio osobowy zespół: 8 osób pracujących w oparciu o umowy o pracę (pełen etat) – co daje stabilność obsługi

 • Wdrożone oprogramowanie do profesjonalnego zarządzania projektami oraz oprogramowanie pozwalające na natychmiastowy dostęp do plików w chmurze dla Klientów

 

Kluczowe parametry funkcjonowania CCG i świadczonych usług:

 • Brak opłat z góry – w przypadku braku sukcesu (pozyskanej dotacji) Klient NIE PŁACI ŻADNEGO WYNAGRODZENIA DLA CCG

 • Wysoka skuteczność – w latach 2016-2020 skuteczność wyniosła 82% tj. na 100 złożonych wniosków 82% było rekomendowanych do dofinansowania

 • 400 mln PLN – to łączna wysokość dotacji pozyskanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 • Kompleksowa obsługa – nasza praca zaczyna się od opracowania projektu, a kończy się na asyście przy kontroli i wypłacie ostatniej złotówki. Średni okres pracy z Klientem w zakresie jednego projektu to 36 miesięcy

 • Płatności skorelowane z postępem projektu – 40% płatności dla CCG następuje po opublikowaniu listy wniosków rekomendowanych do dotacji, 25% płatności następuje po wpłynie na konto Klienta pierwszej transzy dotacji, 25% płatności następuje po wpłynie na konto Klienta drugiej transzy dotacji, 10% następuje po zakończeniu projektu i wypłacie ostatniej złotówki dotacji (co zazwyczaj jest poprzedzone kontrolą)

 • Całościowa obsługa – nie tylko składamy projekt, ale zawsze uczestniczymy w Panelach Ekspertów (zazwyczaj jest to właściciel CCG Piotr Fularz), pomagamy w pozyskaniu finansowania zewnętrznego czy w realizacji wspólnie z jednostkami naukowymi prac badawczo-rozwojowych

 

W jaki sposób uzyskujemy 82% skuteczności:

 • Selekcjonujemy projekty – jeśli projekt ma niewielkie szanse na dofinansowanie nie podejmujemy się pracy nad nimi.

 • Selekcjonujemy Klientów – jeśli Klient ma np. niewielką zdolność kredytową to nie opracowujemy projektu, którego wartość przewyższa zdolność kredytową Klienta

 • Rzetelnie pracujemy – staramy się, aby projekt był jak najwyższej jakości

 • Poza opracowaniem projektu szczegółowo go analizujemy przez pryzmat kryteriów oceny i spojrzenia Ekspertów Merytorycznych oceniających projekty

 • Przygotowujemy się do Panelu Ekspertów – przed Panelem Ekspertów opracowujemy zestawienie spodziewanych pytań, słabych stron projektu, a także przeprowadzamy spotkanie z Klientem, gdzie omawiamy strategię działania podczas Panelu Ekspertów i udzielania odpowiedzi na trudne pytania

 • Bazujemy na Naszym wieloletnim doświadczeniu – a to wartość unikalna i niekiedy stanowiąca języczek u wagi decydujący o sukcesie projektu

 

O CCG świadczą Klienci:

 • 95% obsługiwanych Klientów to firmy produkcyjne, 5% to firmy usługowe, ze względu na specyfikę dotacji unijnych nie obsługujemy firm handlowych

 • Łączne przychody Klientów CCG za 2021 rok to 1,9 mld PLN (a pamiętać należy, iż obsługujemy wyłącznie firmy z sektora MSP, głównie produkcyjne – gdzie obroty są na innym poziomie niż w firmach np. handlowych)

 • Łączna suma bilansowa obsługiwanych Klientów to ponad 850 mln PLN

 • Średni okres współpracy z jednym Klientem to 7 lat. Stąd zależy Nam na zbudowaniu zaufania i długofalowej współpracy

 • 85% pozyskanych Klientów to tzw. Klienci z polecenia – dzięki temu nie trafiają do Nas przypadkowe firmy

 

Struktura tematyczna projektów pozyskanych przez CCG:

 • Dotacje w obszarze wzornictwa przemysłowego: 48%

 • Dotacje w obszarze wdrażania innowacji: 41%

 • Dotacje w zakresie internacjonalizacji: 7%

 • Dotacje w zakresie prac B+R: 4%

 

W zakresie obsługiwanych Klientów w perspektywie 2014-2020 skupialiśmy się głównie na Klientach z Podkarpacia, jednak również w obsłudze mieliśmy część firm spoza Naszego matecznika:

 • Podkarpackie – 84% Klientów

 • Lubelskie – 4% Klientów

 • Świętokrzyskie – 4% Klientów

 • Podlaskie – 4% Klientów

 • Małopolskie – 2 % Klientów

 • Warmińsko-Mazurskie – 2% Klientów

 

W perspektywie finansowej na lata 2021-2027 zasięg usług został poszerzony i w większym stopniu skupiamy się na usługach dla Klientów z Małopolski, Świętokrzyskiego i Lubelszczyzny. Przejawem tego jest m.in. uruchomienia oddziału CCG w Krakowie w 2023 roku.

 

W zakresie pozyskiwania środków skupiamy się na projektach centralnych, gdzie proces rozpatrywania odbywa się w instytucjach centralnych (PARP, BGK, NCBiR). Wynika to z faktu, iż poziom trudności w tych instytucjach jest wysoki, natomiast skupiamy się na rzetelnej pracy, co skutkuje wysokimi parametrami w zakresie efektywności.

Napisz wiadomość

Napisz wiadomość - otrzymasz rzetelną informację zwrotną dotyczącą szans dotacyjnych na planowaną inwestycję.
WYŚLIJ
Wymagane pola nie zostały wypełnione.
Wiadomość została wysłana!
Zamknij
Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych w celu usprawnienia działania serwisu.
Zaakceptuj Zaakceptuj