Stało się to, na co czekały firmy z całej Polski - ogłoszono harmonogram naborów na 2023 rok w ramach programu FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki).

I co więcej - jest to harmonogram odpalony z bardzo dużym przytupem - w 2023 roku ogłoszonych zostanie w sumie 43 nabory wniosków,
a całkowita kwota przeznaczona na dotacje wyniesie to ponad połowa środków na lata 2021-2027. Co to oznacza - a oznacza dokładnie to,
że obecnej perspektywie finansowej nie będzie już tak obfitego roku w dotacje jak rok 2023.

Poniżej tabela prezentująca 3 najbardziej atrakcyjne zdaniem Carpathia Consulting Group programy dotacyjne dla firm produkcyjnych:

  • ŚCIEŻKA SMART
  • KREDYT TECHNOLOGICZNY
  • KREDYT EKOLOGICZNY


Łączny dostępna alokacja w ramach tych projektów to prawie 5 361 000 000,00 (słownie: pięć miliardów trzysta sześćdziesiąt jeden milionów złotych) -
a to tylko kwota przewidziana w pierwszym terminie naboru.

Rozpoczęcie pierwszego naboru rozpoczyna się 21 lutego, więc czasu zbyt wiele nie ma.

Szczegółowe informacje o naborze są na stronie PARP oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją i skorzystania z usług Carpathia Consulting Group.

Przypominamy:

  1. Mamy ponad 80% skuteczności
  2. W perspektywie finansowej pozyskaliśmy ponad 400 mln dotacji dla 84 firm
  3. Nie bierzemy żadnych pieniędzy z góry - pierwsza płatność jest dopiero po rekomendowaniu projektu do dofinansowania
  4. Płatności są skorelowane z postępem projektu - ostatnia płatność dla CCG następuje po zamknięciu projektu i wypłacie ostatnich środków dotacyjnych
Zobacz również:
Nabór w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
W ostatnim naborze w ramach poddziałania 1.3.1 POPW złożono 83 wnioski, w ramach których...
Dotacje do udziału w targach - składanie do 30.11.2023
Opublikowano harmonogram naborów w ramach programu Programu Fundusze Europejskiej dla Polski Wschodniej 2021-2027.
Pierwsze konkursy ogłoszone zostaną w maju 2023
DOTACJA WARUNKOWA W ŚCIEŻCE SMART W RAMACH FENG
NA CZYM POLEGA DOTACJA WARUNKOWA I JAK WYLICZYĆ CZĘŚĆ ZWROTNĄ DOTACJI
Ogłoszono nabór projektów dla podkarpackich firm w ramach działania "Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji"

Napisz wiadomość

Napisz wiadomość - otrzymasz rzetelną informację zwrotną dotyczącą szans dotacyjnych na planowaną inwestycję.
WYŚLIJ
Wymagane pola nie zostały wypełnione.
Wiadomość została wysłana!
Zamknij
Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych w celu usprawnienia działania serwisu.
Zaakceptuj Zaakceptuj