Składanie wniosków w ramach Polska Wschodnia 2021-2027 na „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP” rozpocznie się dopiero 2 sierpnia 2023, a skończy 25 października 2023, ale już poznaliśmy KRYTERIA OCENY DOTACJI NA ROBOTYZACJĘ. Dla jednej firmy możliwe jest dofinansowanie w wysokości maksymalnie 3 mln PLN (dotacja to 60 lub 70%), ale pula to jedynie 100 mln PLN – zatem przy średnim dofinansowaniu 2 mln PLN dotacji starczy jedynie dla 50 firm.

 Ze względu na fakt, iż robotyzacja czy automatyzacja to naturalny etap rozwoju każdej firmy przemysłowej można spodziewać się wysokie zainteresowania, a co za tym idzie dużej liczby wniosków

Stąd warto zapoznać się z kryteriami oceny projektów – aby ocenić swoje szanse na uzyskanie dotacji. Należy pamiętać, iż podstawą do złożenia wniosku jest przeprowadzenie tzw. audytu technologicznego i opracowania na jego podstawie strategię wdrożenia procesu automatyzacji lub robotyzacji  i rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o te procesy. Strategia taka kosztować może od 15 do 25 tys. PLN – jeśli projekt nie otrzyma dofinansowania będą to wydatki obciążające daną firmę.

 Należy wystrzegać się sytuacji z 2021 roku – gdzie na nabór w ramach działania Pilotaż Przemysł 4.0. złożono 481 wniosków, dotację otrzymało 37 firm (później powiększono pulę i dotację otrzymało kilka firm dodatkowych). A CARPATHIA CONSULTING GROUP zna firmę, która tak pewna, iż otrzyma dotację, że za mapę drogową  kierunku Przemysłu 4.0 zapłaciła 70 000,00 PLN netto (a oczywiście dotacji nie otrzymała). W 2021 roku przewidując taki, a nie inny rozwój sytuacji (tj. minimalne szanse) nie podjęliśmy się napisania żadnego wniosku do tego naboru.

 W naborze w roku 2023 sytuacja jest trochę inna – wniosków będzie mniej, a pula jest większa – natomiast spodziewać się należy, iż chętnych będzie kilka razy więcej niż środków. Stąd prosimy o analizę kryteriów i ocenę własnych szans. Oczywiście w tym aspekcie zachęcamy do skorzystania ze wsparcia CARPATHIA CONSULTING GROUP – nie biorąc żadnych opłat z góry zawsze dokonujemy analizy szans danego projektu na uzyskanie dofinansowania i podejmujemy się wyłącznie projektów, które mają realne szanse (bo tylko w takim przypadku mamy szanse na zarobek).

 Poniżej jeszcze definicja czym jest robot przemysłowy – na szczęście tym razem zastosowano „mniej ambitną” definicję niż w naborach poprzednich.

·         Robot przemysłowy to automatycznie sterowany manipulator, stacjonarny lub mobilny, który jest programowalny w trzech lub więcej osiach, przeznaczony do automatyzacji procesów przemysłowych (proces technologiczny)

·         Autonomiczny robot usługowy - maszyna posiadająca znaczący poziom autonomii, zdolna do działania w złożonym i dynamicznym środowisku mogącym wymagać interakcji z ludźmi, obiektami lub innymi urządzeniami. Do kategorii tej nie należy zaliczać robotów znajdujących zastosowanie w automatyzacji zasadniczych procesów przemysłowych. Autonomia dotyczy zakresu działania robota (np. poruszania się robotów mobilnych po zakładzie produkcyjnym) polegającej na sterowaniu określonymi funkcjami przez system komputerowy na podstawie danych pozyskanych z sensorów, bez konieczności bezpośredniej ingerencji człowieka.

 

NAJWAŻNIEJSZE KRYTERIA OCENY W RAMACH NABORU:             

1. Wnioskodawca

Punktacja:  2 punkty dla firma działających na terenie Polski Wschodniej od co najmniej 12 m-cy

2.                  Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej (PW)

Punktacja:  2 punkty dla firma działających na terenie PW w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (wytypowano 47 takich miast)

3.                  Projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony

Punktacja:  3 punkty dla  projektu, który obejmuje nabycie i wdrożenie robota przemysłowego lub autonomicznego robota usługowego

4.                  Innowacyjność projektu

Punktacja: 

1 punkt: występuje innowacja produktowa w skali firmy

1 punkt: automatyzacja lub robotyzacja dotyczy 1 obszaru spośród niżej wymienionych

1 punkt: automatyzacja lub robotyzacja dotyczy 2 obszarów spośród niżej wymienionych

Obszary podlegające automatyzacji lub robotyzacji

·                    Produkcyjny

·                    Magazynowanie

·                    Transport wewnętrzny

·                    Kontrola jakości

·                    Pakowanie

Aby uzyskać 3 punkty należy wdrożyć innowację produktową (skala firmy) oraz objąć automatyzacją/robotyzacją 2 ww. obszary

5.                  Projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą „nie czyń poważnych szkód”

Wskaźniki/rozwiązania odnoszące się do zrównoważonego rozwoju:

·                    zmniejszania emisji zanieczyszczeń,

·                    zmniejszania energochłonności,

·                    zmniejszania zużycia wody,

·                    wykorzystania materiałów (odpadów) pochodzących z recyclingu,

·                    wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Punktacja:

•             1 punkt – projekt uwzględnia co najmniej 1 spośród ww.

•             2 punkty – projekt uwzględnia co najmniej 2 spośród ww.

•             3 punkty – projekt uwzględnia co najmniej 3 spośród ww.

6.                   Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

Punktacja: 

0 pkt – w firmie dominują przychody z działalności handlowej

1 pkt – w firmie dominują przychody z działalności usługowej

2 pkt – w firmie dominują przychody z działalności produkcyjnej

7.                   Projekt wpisuje się w zakres regionalnych specjalizacji dwóch województw z Polski Wschodniej

Punktacja:  1 pkt – przedmiot projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej

8.                  Projekt zakłada dostosowanie miejsc pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

 

Punktacja:  1 pkt – projekt zakłada dostosowanie miejsc pracy do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

 

 

Zobacz również:
KREDYT EKOLOGICZNY - OGŁOSZONO NABÓR
Nabór w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
W ostatnim naborze w ramach poddziałania 1.3.1 POPW złożono 83 wnioski, w ramach których...
Ogłoszono nabór wniosków na ROBOTYZACJĘ w ramach Polski Wschodniej
Ile kosztuje całościowe opracowanie dokumentacji celem pozyskania dotacji na innowacje (FENG)?
Już w I kwartale uruchomione zostaną pierwsze dotacje na wdrożenie innowacji (czy to kredyt...
Harmonogram naborów na 2023 rok w ramach programu FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki).
Stało się to, na co czekały firmy z całej Polski - ogłoszono harmonogram naborów na 2023...

Napisz wiadomość

Napisz wiadomość - otrzymasz rzetelną informację zwrotną dotyczącą szans dotacyjnych na planowaną inwestycję.
WYŚLIJ
Wymagane pola nie zostały wypełnione.
Wiadomość została wysłana!
Zamknij
Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych w celu usprawnienia działania serwisu.
Zaakceptuj Zaakceptuj