Podstawowe informacje o dotacji w ramach Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, działanie 3.01 „KREDYT EKOLOGICZNY”

a)            Wnioski składane są do BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego)

 b)           Terminy:

•             Ogłoszenie konkursu – 25.05.2023 

•             Rozpoczęcie składania wniosków: 13.06.2023 r.

•             Zakończenie składania wniosków: 17.08.2023 r.

 c)            Rodzaj dofinansowania

Jest to BEZZWROTNA DOTACJA, która jest jednak udzielana w formie umorzenia kredytu tj. dotacja spłaca kapitał udzielonego kredytu. Na dzień złożenia wniosku należy dysponować promesą bankową. Stąd firmy z niską zdolnością kredytową nie mają szans na uzyskanie dofinansowania

 

d)           Poziomy i kwoty dofinansowania:

•             Maksymalne dofinansowanie: 15 mln EUR

•             Dofinansowanie dla firm mikro i małych (do 50 pracowników): 65%

•             Dofinansowanie dla firm średnia (od 50 do 249 pracowników): 55%

•             Dofinansowanie dla firm dużych (tzw. small mid-caps i mid-caps): 45%

 

JAKIE FIRMY MOGĄ SIĘ STARAĆ  I JAKIE FIRMY MAJĄ SZANSE

1.            O dotacje mogą się starać wszystkie firmy, niezależnie od tego czy są firmami handlowymi, usługowymi czy produkcyjnymi. O dotacje mogą się starać nie tylko firmy z sektora MSP, ale również firmy DUŻE tzw. small mid-caps i mid-caps (zatrudniające odpowiednio do 499 do 3000 pracowników).

2.            Wymagane jest, aby inwestycja w ramach projektu  przyniosła oszczędność energii pierwotnej na poziomie min. 30%!!!!!. Oszczędność energii pierwotnej odnosić się może do całości działalności firmy, jak również do danego jej obszaru (np. proces czy produkt).

3.            KRYTERIUM ROZSTRZYGAJĄCE O DOTACJI – ROZSTRZYGAŁ BĘDZIE WSPÓŁCZYNNIK ODNOSZĄCY SIĘ DO STOSUNKU POZIOMU OSZCZĘDNOŚCI ENERGII PIERWOTNEJ (MWh) do wysokości wydatków kwalifikowanych. Czyli innymi słowy – preferowane będą projekty, gdzie są największe oszczędności w przeliczeniu na wydatki kwalifikowane. STĄD PROJEKTY, KTÓRE UZYSKAJĄ OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII NA POZIOMIE WYMAGANEGO MINIMUM (30%) BĘDĄ MIAŁY MINIMALNE SZANSE (zwłaszcza, że pula środków jest stosunkowo niewielka, a do konkursu dopuszczone zostały firmy duże, gdzie nie tylko mogą być wysokie inwestycje, ale również wysokie parametry oszczędności energii)

 

NA JAKIE WYDATKI MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

W największym skrócie ze środków dotacji można sfinansować następujące wydatki:

•             Dokonać termomodernizacji posiadanych budynków (element obowiązkowy).

•             Zmodernizować posiadaną infrastrukturę (np. linie technologiczne).

•             Zakupić instalacje OZE lub zmodernizować istniejące.

Szczegółowa lista wydatków do sfinansowania znajduje się w załączniku do niniejszego maila.

 

SCHEMAT I KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU

1.            Określenie wydatków w ramach projektu i pozyskanie ofert

2.            Rozpoczęcie audytu energetycznego

3.            Złożenie dokumentów do banku celem uzyskania kredytu inwestycyjnego (tzw. kredyt ekologiczny)

4.            Rozpoczęcie współpracy z firmą konsultingową w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie

5.            Zakończenie audytu

6.            Otrzymanie promesy bankowej na kredyt ekologiczny

7.            Złożenie wniosku

Pamiętać należy, iż procedura audytu energetycznego trwa od 1 do 2 m-cy (w zależności od poziomu współpracy i zaangażowania danego Wnioskodawcy), procedura wydawania promesy trwa co najmniej 6 tygodni.

 

 

Zobacz również:
Ogłoszono nabór wniosków na ROBOTYZACJĘ w ramach Polski Wschodniej
Dotacje do udziału w targach - składanie do 30.11.2023
Kryteria oceny dotacji na ROBOTYZACJĘ I AUTOMATYZACJĘ w ramach Polski Wschodniej
Ile kosztuje całościowe opracowanie dokumentacji celem pozyskania dotacji na innowacje (FENG)?
Już w I kwartale uruchomione zostaną pierwsze dotacje na wdrożenie innowacji (czy to kredyt...
Ogłoszono nabór projektów dla podkarpackich firm w ramach działania "Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji"

Napisz wiadomość

Napisz wiadomość - otrzymasz rzetelną informację zwrotną dotyczącą szans dotacyjnych na planowaną inwestycję.
WYŚLIJ
Wymagane pola nie zostały wypełnione.
Wiadomość została wysłana!
Zamknij
Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych w celu usprawnienia działania serwisu.
Zaakceptuj Zaakceptuj