Ogłoszono nabór na dotacje na ROBOTYZACJĘ I AUTOMATYZACJĘ w ramach programu Polska Wschodnia 2021-2027.
Pula na dotacje wyniesie 100 mln PLN, a wnioski będzie można składać OD 2 SIERPNIA do 8  LISTOPADA 2023 r. Maksymalna dotacja wynosi 3 mln

1. Dla kogo dotacja 
O dotację starać się mogą firmy z sektora MSP (do 250 zatrudnionych) z Polski Wschodniej (Podkarpackie, Lubelskie, Świętokrzyskie, Podlaskie i Warmińsko-Mazurskie) i z części Mazowsza.

2. Na jakie wydatki można uzyskać dofinansowanie 
Dotacji podlegają wydatki związane z:
• Robotyzacją
• Automatyzacją 
Ww. zakupy muszą być związane z prowadzoną działalnością i stanowić o jej transformacji w kierunku przemysłu 4.0 
Definicje:
a) Robot przemysłowy to automatycznie sterowany manipulator, stacjonarny lub mobilny, który jest programowalny w trzech lub więcej osiach, przeznaczony do automatyzacji procesów przemysłowych (proces technologiczny)
b) Automatyzacja to rodzaj innowacji procesowej, w ramach której, w określonych działaniach składających się na ten proces, praca ludzka zastępowana jest technologią.
c) Autonomiczny robot usługowy - maszyna posiadająca znaczący poziom autonomii, zdolna do działania w złożonym i dynamicznym środowisku mogącym wymagać interakcji z ludźmi, obiektami lub innymi urządzeniami.

3. Kwoty i poziomy dofinansowania
• Dofinansowanie dla firm małych: 70%
• Dofinansowanie dla firm średnich: 60%
• Maksymalna kwota dofinansowania: 3 mln PLN

4. Model realizacji dofinansowania 
Wniosek o dofinansowanie opiera się na przeprowadzonym audycie technologicznym, w ramach którego przeanalizowano procesy produkcyjne, usługowe lub biznesowe, które funkcjonują w przedsiębiorstwie i mogą podlegać automatyzacji lub robotyzacji. Na podstawie wyników ww. audytu technologicznego przygotowana zostaje tzw. mapa drogowa transformacji przedsiębiorstwa wnioskodawcy w kierunku Przemysłu 4.0. Mapa drogowa jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku.

5. Kolejność działań:
a) Przeprowadzenie audytu technologicznego w zakresie wdrożenia automatyzacji lub robotyzacji Wynikiem takiego audytu jest tzw. mapa drogowa. Koszt opracowania mapy drogowej to około 20 tys. PLN. Jest to koszt, który na własne ryzyko ponosi Wnioskodawca – jeśli projekt nie uzyska dofinansowania to 100% tego kosztu obciąży firmę
b) Równolegle do audytu firma powinna sprecyzować jakie wydatki i o jakich parametrach planuje zakupić w ramach dotacji. Winna dysponować ofertami cenowymi na planowane do zakupu maszyny 
c) Złożenie wniosku o dofinansowanie na wdrożenie zaleceń mapy drogowej - załącznikiem do wniosku jest mapa drogowa
d) Ocena wniosku - elementem obligatoryjnym i kluczowym podczas oceny wniosku jest tzw. Panel Ekspertów

Zobacz również:
Kryteria oceny dotacji na ROBOTYZACJĘ I AUTOMATYZACJĘ w ramach Polski Wschodniej
Carpathia Consulting Group beneficjentem dotacji PARP
Pod poniższym linkiem Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wymienia sukcesy...
Dotacje do udziału w targach - składanie do 30.11.2023
10 maja rozpoczął się nabór wniosków w ramach działania "Wzornictwo w MŚP"
KREDYT EKOLOGICZNY - OGŁOSZONO NABÓR

Napisz wiadomość

Napisz wiadomość - otrzymasz rzetelną informację zwrotną dotyczącą szans dotacyjnych na planowaną inwestycję.
WYŚLIJ
Wymagane pola nie zostały wypełnione.
Wiadomość została wysłana!
Zamknij
Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych w celu usprawnienia działania serwisu.
Zaakceptuj Zaakceptuj