W ostatnim naborze w ramach poddziałania 1.3.1 POPW złożono 83 wnioski, w ramach których firmy wnioskowały o 326,19 mln PLN dotacji.

Finalnie wartość przyznanych dotacji dla firm wyniosła 55,4 mln PLN

Dotację otrzymał również wniosek przygotowany przez Carpathia Consulting Group - projekt "WZROST KONKURENCYJNOŚCI

SPÓŁKI MĄCZKA GROUP W WYNIKU WDROŻENIA WYNIKÓW PRAC B+R" otrzymał 9,8 mln PLN dofinansowania UE

Oznacza to, iż 1/6 środków całej puli trafiła do Klientów CCG.

Dotacje otrzymało finalnie 10 firm, a wniosków było 83 - zatem było 12% szans na sukces. Carpathia Consulting Group opracowało 2 wnioski (ze względu na niewielką pulę nie było zasadne skłądanie większej ilości wniosków), dotację uzyskał 1 - skuteczność 50% - zatem i tak ponad 4 X więcej niż średnia arytmetyczna (50%/12%).. Oczywiście chciałoby się, aby dotację uzyskały obydwa, ale ten 1 również cieszy

Lista rankingowa jest pod linkiem:

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/83379:ponad-55-mln-zl-dla-firm-z-polski-wschodniej-w-ramach-konkursu-wdrazanie-innowacji-przez-msp?fbclid=IwAR30xJyZ4DFz5nMbXG0Q0xoEStKUYqZJsXIN-zwE0b_7h8qNWHe4H4jPA7s

Zobacz również:
Carpathia Consulting Group beneficjentem dotacji PARP
Pod poniższym linkiem Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wymienia sukcesy...
10 maja rozpoczął się nabór wniosków w ramach działania "Wzornictwo w MŚP"
60 MLN na dotacje dla podkarpackich firm z 43 gmin znajdujących się na terenach przygranicznych
Firmy z 43 gmin z tzw. ściany wschodniej województwa Podkarpackiego mogą pozyskać do 2,1...
Opublikowano harmonogram naborów w ramach programu Programu Fundusze Europejskiej dla Polski Wschodniej 2021-2027.
Pierwsze konkursy ogłoszone zostaną w maju 2023
KREDYT EKOLOGICZNY - OGŁOSZONO NABÓR

Napisz wiadomość

Napisz wiadomość - otrzymasz rzetelną informację zwrotną dotyczącą szans dotacyjnych na planowaną inwestycję.
WYŚLIJ
Wymagane pola nie zostały wypełnione.
Wiadomość została wysłana!
Zamknij
Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych w celu usprawnienia działania serwisu.
Zaakceptuj Zaakceptuj