W perspektywie finansowej na lata 2021-2027 zastosowana zostanie tzw. DOTACJA WARUNKOWA, gdzie wysokość dotacji będzie zależna od spełnienia danych warunków. W przypadku ścieżki SMART warunkiem tym jest uzyskanie odpowiednich przychodów w ramach modułu wdrożenie innowacji. 

Mechanizm dotacji warunkowej zastosowany jest m.in. w:

• Moduł wdrożenie innowacji – ścieżka SMART

• Dotacjach inwestycyjnych dla MSP w ramach Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (na razie szczegółów brak, ale można spodziewać się pewnej analogii)

• Niektórych programach regionalnych gdzie mamy wsparcie inwestycyjne dla MSP  (na razie szczegółów brak, ale można spodziewać się pewnej analogii)

Poniżej opis bazujący na ścieżce SMART – bo jedynie ta dokumentacja jest dostępna – jednak należy się spodziewać, iż w innych projektach będzie podobnie. 

Na czym polega dotacja warunkowa i dotacja zwrotna w ścieżce SMART:

1. W ramach złożonego wniosku o dofinansowanie Beneficjent musi uzyskać przychody z wdrożenia innowacyjnego produktu lub technologii. 

2. Wypłacana jest dotacja w 2 częściach – części bezzwrotnej – która nie podlega zwrotowi i części zwrotnej – której zwrot wynika z uzyskanych przychodów. W zależności od wielkości firmy część zwrotna i bezzwrotna przedstawia się następująco (akurat te wartości nie są jeszcze ostatecznie potwierdzone – ale są najbardziej prawdopodobne):

• Firmy mikro i małe – dotacja bezzwrotna 50%, dotacja zwrotna 50%

• Firmy średnie - dotacja bezzwrotna 40%, dotacja zwrotna 60%

• Firmy duże - dotacja bezzwrotna 30%, dotacja zwrotna 70%

3. Kwota dotacji warunkowej do zwrotu obliczana jest na podstawie sumy przychodów wygenerowanych w wyniku projektu inwestycyjnego w okresie 4 lat

4. Poziom dotacji do zwrotu wyliczany jest wg poniższego WZORU 

Zwrot części zwrotnej dofinansowania uzależniony jest od poziomu osiągnięcia wskaźnika „R”, obliczonego według wzoru: R =(P/DZ*100%)-100%, gdzie:

P - suma przychodów wygenerowanych w wyniku realizacji modułu „Wdrożenie innowacji”  obejmująca okres referencyjny. Poprzez przychody wygenerowane w wyniku realizacji modułu Wdrożenie innowacji należy rozumieć przychody netto ze sprzedaży produktów (nowych lub udoskonalonych) wprowadzonych na rynek w wyniku realizacji modułu lub przychody netto ze sprzedaży produktów wytworzonych w procesie (nowym lub udoskonalonym) powstałym w wyniku realizacji modułu.

DZ - kwota zwrotnej części dotacji warunkowej. 

Z TEGO WZORU WYNIKA, IŻ OCZEKIWANY WSKAŹNIK R JEST NA POZIOMIE CO NAJMNIEJ DWUKROTNOŚCI KWOTY CZĘŚCI WARUNKOWEJ DOTACJI 

5. Poziom zwrotu dotacji warunkowej uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz osiągniętego przez Beneficjenta poziomu wskaźnika „R” wyliczonego zgodnie z ww. wzorem. W przypadku firm z sektora MSP jeśli wskaźnik „R” jest:

- poniżej 20% to Beneficjent zwraca 100% części zwrotnej dotacji warunkowej

- większy lub równy 20% i mniejszy od 40% to Beneficjent zwraca 35% części zwrotnej dotacji warunkowej

- większy lub równy 40% i mniejszy od 60% to Beneficjent zwraca 30% części „zwrotnej” dotacji warunkowej

- większy lub równy 60% i mniejszy od 80% to beneficjent zwraca 25% części „zwrotnej” dotacji warunkowej

- większy lub równy 80% i mniejszy od 90% to beneficjent zwraca 20% części „zwrotnej” dotacji warunkowej

- większy lub równy 90% i mniejszy od 100% to beneficjent zwraca 10 % części „zwrotnej” dotacji warunkowej

- większy lub równy od 100% to beneficjent zwraca 5 % części „zwrotnej” dotacji warunkowej.

DOTACJA WARUNKOWA I CZĘŚĆ ZWROTNA DOTACJI NA PRZYKŁADZIE: 

Inwestuje firma mała. Całość inwestycji jest warta 5 mln, firma jest z Lubelskiego – dofinansowanie wynosi 70% tj. 3,5 MLN (70% X 5 MLN).. Część bezzwrotna dotacji wynosi 1,75 mln (50% X 3,5 mln), a część zwrotna wynosi 1,75 mln (50% X 3,5 mln).

Po zakończeniu inwestycji firma w ciągu 4 lat uzyskuje przychody:

• 1,5 mln PLN – zwraca 1,75 mln PLN dotacji (po 4 latach)

• 2 mln PLN – zwraca 1,75 mln PLN dotacji (po 4 latach)

• 2,5 mln PLN – zwraca 525 tys. PLN dotacji (po 4 latach)

• 3 mln PLN – zwraca 437,50 tys. PLN dotacji (po 4 latach)

• 3,5 mln PLN – zwraca 87,5 tys. PLN dotacji (po 4 latach)

• 5 mln PLN – zwraca 87,5 tys. PLN dotacji (po 4 latach)

WIĘC NAWET PRZY UZYSKANIU ZAŁOŻONYCH WSKAŹNIKÓW PRZYCHODOWYCH 5% CZĘŚCI ZWROTNEJ DOTACJI PODLEGA ZWROTOWI. ZATEM PO 4 LATACH DOTACJA REALNIE NIE WYNIESIE 70%, A 68,25% (DLA FIRMY MAŁEJ)

O CZYM POWINNA PAMIĘTAĆ KAŻDA FIRMA, KTÓRA CHCE SIĘ UBIEGAĆ O DOTACJE, GDZIE WYSTĘPUJE MECHANIZM WARUNKOWOŚCI:

A) Powinna poprosić firmę konsultingową o wyjaśnienie mechanizmu warunkowości

B) Musi mieć wiedzę jaka część dotacji może podlegać zwrotowi (firma konsultingowa winna przedstawić takie wyliczenia)

C) Powinna zobowiązać firmę konsultingową również do obsługi mechanizmu związanego z dotacja warunkową (a to jest 4 lata po zakończeniu projektu….)

D) Powinna jasno ustalić co jest podstawą do wypłaty dotacji dla firmy konsultingowej – bo część dotacji podlegać będzie do zwrotu (bo dofinansowanie dla Beneficjenta w modelu poniżej przedstawionym nie wyniesie 70%, a 63%). Natomiast z drugiej strony nie jest zależne od firmy konsultingowej czy sprzedaż nowego produktu wyniesie 1 czy 10 mln

E) JEŚLI FIRMA KONSULTINGOWA NIE WIE NA CZYM POLEGA DOTACJA WARUNKOWA (bo to jest jednak nowość) – NALEŻY SZUKAĆ SOBIE INNEGO PODMIOTU

Zobacz również:
Nabór na dotacje na ROBOTYZACJĘ I AUTOMATYZACJĘ w ramach programu Polska Wschodnia 2021-2027
KREDYT EKOLOGICZNY - OGŁOSZONO NABÓR
Harmonogram naborów na 2023 rok w ramach programu FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki).
Stało się to, na co czekały firmy z całej Polski - ogłoszono harmonogram naborów na 2023...
60 MLN na dotacje dla podkarpackich firm z 43 gmin znajdujących się na terenach przygranicznych
Firmy z 43 gmin z tzw. ściany wschodniej województwa Podkarpackiego mogą pozyskać do 2,1...
Nabór w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
W ostatnim naborze w ramach poddziałania 1.3.1 POPW złożono 83 wnioski, w ramach których...

Napisz wiadomość

Napisz wiadomość - otrzymasz rzetelną informację zwrotną dotyczącą szans dotacyjnych na planowaną inwestycję.
WYŚLIJ
Wymagane pola nie zostały wypełnione.
Wiadomość została wysłana!
Zamknij
Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych w celu usprawnienia działania serwisu.
Zaakceptuj Zaakceptuj